Skip to main content

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt op 30 maart 2023

Deze privacykennisgeving voor TCCHE LTD (handelend onder de naam TCCHE) (“TCCHE“, “wij”, “ons” of “onze”), beschrijft hoe en waarom we mogelijk uw informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (“verwerken“) wanneer u onze diensten (“Diensten“) gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u:

 • Onze website bezoekt op https://tcche.nl, of een van onze andere websites die naar deze privacykennisgeving verwijst
 • Op andere gerelateerde manieren met ons in contact treedt, inclusief verkoop, marketing of evenementen

Vragen of zorgen?
Het lezen van deze privacykennisgeving zal u helpen uw rechten en keuzes met betrekking tot privacy te begrijpen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, gebruik dan onze Diensten niet. Als u nog steeds vragen of zorgen heeft, neem dan contact met ons op via [email protected].

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN
Deze samenvatting geeft de belangrijkste punten van onze privacykennisgeving weer, maar u kunt meer details over elk van deze onderwerpen vinden door op de link na elk belangrijk punt te klikken of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om het gedeelte te vinden waarnaar u op zoek bent.

Welke persoonlijke informatie verwerken we?
Wanneer u onze Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken afhankelijk van hoe u interacteert met TCCHE en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie?
We verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

Ontvangen we informatie van derden?
We ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken we uw informatie?
We verwerken uw informatie om onze diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor veiligheid en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. We kunnen uw informatie ook verwerken voor andere doeleinden met uw toestemming. We verwerken uw informatie alleen wanneer we een geldige wettelijke reden hebben om dit te doen.

In welke situaties en met welke partijen delen we persoonlijke informatie?
We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derden.

Hoe beschermen we uw informatie?
We hebben organisatorische en technische processen en procedures geïmplementeerd om uw persoonlijke informatie te beschermen. Echter, geen enkele elektronische overdracht via het internet of informatieopslagtechnologie kan 100% gegarandeerd worden, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden onze beveiliging niet kunnen omzeilen en uw informatie op een ongepaste manier verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Lees meer over hoe we uw informatie beschermen in de sectie: 7 – HOE BESCHERMEN WE UW INFORMATIE? .

Wat zijn uw rechten?
Afhankelijk van waar u geografisch gelegen bent, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Lees meer in de sectie: 9 – WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?.

Hoe oefent u uw rechten uit?  De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door https://tcche.nl/contact/ te bezoeken. We zullen elke aanvraag in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetten beoordelen en erop reageren.

INHOUDSOPGAVE

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
 2. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?
 3. OP WELKE JURIDISCHE BASISSEN STEUNEN WE OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERWERKEN?
 4. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?
 5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE VOLGTECHNOLOGIEËN?
 6. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?
 7. HOE BESCHERMEN WE UW INFORMATIE?
 8. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
 9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 10. CONTROLES VOOR ‘DO-NOT-TRACK’-FUNCTIES
 11. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
 12. HEBBEN INWONERS VAN VIRGINIA SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
 13. VOEREN WE UPDATES UIT VAN DEZE KENNISGEVING?
 14. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?
 15. HOE KUNT U DE DOOR ONS VERZAMELDE GEGEVENS INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

 

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt
In het kort: We verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstre

kt wanneer u zich registreert voor de Diensten, interesse toont om informatie over ons of onze producten en Diensten te verkrijgen, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonlijke informatie verstrekt door u.
De persoonlijke informatie die we verzamelen is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt.  De persoonlijke informatie die we verzamelen kan de volgende omvatten:

 • voornamen
 • telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Postadressen
 • Gebruikersnamen
 • Wachtwoorden
 • Contact- of authenticatiegegevens
 • Debet-/creditcardnummers
 • Factuuradressen
 • Contactvoorkeuren

Gevoelige informatie.  We verwerken geen gevoelige informatie.

Betalingsgegevens.  We kunnen de gegevens verzamelen die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals uw betalingsinstrumentnummer en de beveiligingscode die aan uw betalingsinstrument is gekoppeld. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door PayPal, Stripe, Partial.ly, Crypto.com en Google Pay. U kunt hun privacybeleid hier vinden: https://www.paypal.com/us/legalhub/privacy-full, https://stripe.com/gb/privacy, https://partial.ly/privacy, https://crypto.com/privacy/global/html en https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=en-GB.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waarheidsgetrouw, compleet en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze persoonlijke informatie.

Informatie automatisch verzameld
In het kort: Sommige informatie, zoals uw IP-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan wel informatie over het apparaat en gebruik bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Diensten gebruikt, en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Diensten te handhaven, evenals voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn informatie over de service, diagnose, gebruik en prestaties die onze servers automatisch verzamelen wanneer u toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze Diensten en die we opslaan in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons interageert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype, instellingen en informatie over uw activiteit binnen de Diensten bevatten (zoals tijdstempels gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals de functies die u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutenrapporten (soms ‘crashdumps’ genoemd) en hardware-instellingen).
 • Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetdienstverlener en/of mobiele operator, besturingssysteem en systeemconfiguratie-informatie.
 • Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die nauwkeurig of onnauwkeurig kan zijn. De hoeveelheid informatie die we verzamelen hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Bijvoorbeeld, we kunnen GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (gebaseerd op uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen om ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Echter, als u ervoor kiest om u af te melden, kunt u mogelijk niet bepaalde aspecten van de Diensten gebruiken.
 1. HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?

Kort gezegd: We verwerken uw informatie om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor veiligheid en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. We kunnen uw informatie ook verwerken voor andere doeleinden met uw toestemming.
We verwerken uw persoonlijke informatie om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze Diensten interageert, inclusief:

 • Om accountcreatie en -authenticatie te vergemakkelijken en gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw informatie verwerken zodat u een account kunt aanmaken en inloggen op uw account, en om uw account operationeel te houden.
 • Om feedback te vragen. We kunnen uw informatie verwerken indien nodig om feedback te vragen en contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Diensten.
 • Om u marketing- en promotiecommunicatie te sturen. We kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt verwerken voor marketingdoeleinden, als dit overeenkomt met uw marketingvoorkeuren. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-mails. Voor meer informatie, zie: WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 • Om u gerichte advertenties aan te bieden. We kunnen uw informatie verwerken om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses, locatie, enz.
 • Om onze Diensten te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken als onderdeel van onze inspanningen om de veiligheid van onze Diensten te waarborgen, inclusief monitoring en preventie van fraude.
 • Gebruikstrends identificeren. We kunnen informatie verwerken over hoe u onze Diensten gebruikt om beter te begrijpen hoe ze worden gebruikt zodat we ze kunnen verbeteren.
 • Om de effectiviteit van onze marketing- en promotiecampagnes te bepalen. We kunnen uw informatie verwerken om beter te begrijpen hoe we marketing- en promotiecampagnes kunnen leveren die het meest relevant voor u zijn.
 • Om de vitale belangen van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer dit nodig is om de vitale belangen van een individu te beschermen of te redden, bijvoorbeeld om schade te voorkomen.
 1. OP WELKE JURIDISCHE BASISSEN STEUNEN WIJ OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

Kort gezegd: We verwerken uw persoonlijke informatie alleen wanneer we denken dat het noodzakelijk is en we een geldige wettelijke reden (dat wil zeggen een juridische basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan de wetten, om u diensten te leveren, om onze contractuele verplichtingen na te komen of te vervullen, om uw rechten te beschermen of om te reageren op onze legitieme zakelijke belangen.
Als u in de EU of het Verenigd Koninkrijk woont, is deze sectie op u van toepassing.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de UK GDPR verplichten ons om de geldige juridische gronden waarop we steunen om uw persoonlijke informatie te verwerken, uit te leggen. Als zodanig kunnen we ons baseren op de volgende juridische gronden om uw persoonlijke informatie te verwerken:

 • Toestemming. We kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming heeft gegeven (dat wil zeggen toestemming) om uw persoonlijke informatie voor specifieke doeleinden te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.
 • Legitieme belangen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te bereiken en deze belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. Bijvoorbeeld, we kunnen uw persoonlijke informatie verwerken voor sommige van de doeleinden die worden beschreven om:
  • Gebruikers informatie te sturen over speciale aanbiedingen en kortingen op onze producten en diensten
  • Gepersonaliseerde en relevante advertentie-inhoud te ontwikkelen en weer te geven voor onze gebruikers
  • Te analyseren hoe onze Diensten worden gebruikt zodat we ze kunnen verbeteren om gebruikers te betrekken en te behouden
  • Onze marketingactiviteiten te ondersteunen
  • Problemen te diagnosticeren en/of frauduleuze activiteiten te voorkomen
  • Te begrijpen hoe onze gebruikers onze producten en diensten gebruiken zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren
 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevend orgaan, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of uw informatie als bewijs in een geschil waarbij we betrokken zijn te onthullen.
 • Vitale belangen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een derde partij te beschermen, zoals in situaties die potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon met zich meebrengen.

Als u in Canada gevestigd bent, is dit artikel op u van toepassing.
We kunnen uw informatie verwerken als u ons specifieke toestemming (dat wil zeggen uitdrukkelijke toestemming) heeft gegeven om uw persoonlijke informatie voor specifieke doeleinden te gebruiken, of in situaties waarin uw toestemming kan worden afgeleid (dat wil zeggen impliciete toestemming). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.
In sommige uitzonderlijke gevallen kunnen we wettelijk toegestaan zijn onder de toepasselijke wetgeving om uw informatie te verwerken zonder uw toestemming, inclusief bijvoorbeeld:

 • Als de verzameling duidelijk in het belang is van een persoon en toestemming niet tijdig kan worden verkregen
 • Voor onderzoeken en detectie en preventie van fraude
 • Voor zakelijke transacties op voorwaarde dat bepaalde voorwaarden zijn vervuld
 • Als het is opgenomen in een getuigenverklaring en de verzameling is noodzakelijk om een verzekeringsclaim te beoordelen, te verwerken of te regelen
 • Om geïdentificeerde personen die gewond, ziek of overleden zijn te identificeren en te communiceren met hun naaste verwanten
 • Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat iemand het slachtoffer is geweest, is of kan zijn van financiële uitbuiting
 • Als het redelijk is om te verwachten dat de verzameling en het gebruik met toestemming de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie zou compromitteren en dat de verzameling redelijk is voor doeleinden die verband houden met een onderzoek naar een schending van een overeenkomst of een overtreding van de wetten van Canada of een provincie
 • Als de openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een dagvaarding, een bevelschrift, een gerechtelijk bevel of gerechtelijke regels met betrekking tot de productie van documenten
 • Als ze zijn geproduceerd door een persoon in het kader van zijn werk, bedrijf of beroep en dat de verzameling verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de informatie is geproduceerd
 • Als de verzameling uitsluitend bedoeld is voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden
 • Als de informatie openbaar toegankelijk is en gespecificeerd door de regelgeving
 1. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Kort gezegd: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende derde partijen.
We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

  • WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Kort gezegd: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende derden.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

   • Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen als onderdeel van, of tijdens onderhandelingen van, elke fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons geheel of een deel van onze onderneming aan een ander bedrijf.
   • Wanneer we Google Maps Platform API’s gebruiken. We kunnen uw informatie delen met bepaalde Google Maps Platform API’s (bijvoorbeeld Google Maps API, Places API).
   • Zakelijke partners. We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
   1. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

Kort gezegd: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (zoals webbeacons en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot of informatie op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in ons Cookiebeleid.

   1. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Kort gezegd: We bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de doelen te bereiken die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de wet (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze verklaring vereist dat we uw persoonlijke informatie langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.

Als we geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

   1. HOE BESCHERMEN WIJ UW INFORMATIE?

Kort gezegd: We streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Desalniettemin, ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische overdracht via het internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden onze beveiliging niet zullen kunnen omzeilen en uw informatie op een ongepaste manier verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie naar en van onze Diensten op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de Diensten binnen een veilige omgeving.

   1. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

Kort gezegd: We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en verhandelen deze niet.

We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en verhandelen deze niet. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent, of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en toestemming geeft voor het gebruik van de Diensten door deze minderjarige afhankelijke. Als we erachter komen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke stappen ondernemen om dergelijke gegevens snel uit onze administratie te verwijderen. Als u op de hoogte bent van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via [email protected].

   1. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Kort gezegd: In bepaalde regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Canada, heeft u rechten die u meer toegang en controle over uw persoonlijke informatie geven. U kunt uw account op elk moment inzien, wijzigen of beëindigen.

In bepaalde regio’s (zoals de EER, het Verenigd Koninkrijk en Canada) heeft u bepaalde rechten onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetten. Deze kunnen het

recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) om correctie of verwijdering te verzoeken; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensportabiliteit. Onder bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die worden verstrekt in de sectie: HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?.

We zullen elke aanvraag beoordelen en erop reageren in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Als u in de EER of het Verenigd Koninkrijk woont en u denkt dat we uw persoonlijke informatie onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw lidstaat of bij de Britse gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u in Zwitserland woont, kunt u contact opnemen met de Federale Gegevensbeschermings- en Informatiecommissaris (FDPIC).

Intrekking van uw toestemming: Als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, wat een uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming kan zijn afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die worden verstrekt in de sectie: HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?.

Echter, houd er rekening mee dat dit de wettigheid van de verwerking voordat u uw toestemming intrekt niet zal beïnvloeden, noch, wanneer de toepasselijke wetgeving dit toelaat, zal het de verwerking van uw persoonlijke informatie beïnvloeden op basis van legitieme verwerkingsgronden anders dan toestemming.

Afmelden voor marketing- en promotiecommunicatie: U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing- en promotiecommunicatie door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we sturen, of door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die worden verstrekt in de sectie: HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING? U wordt dan verwijderd van de marketinglijsten. We kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor het beheer en gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden.

Accountinformatie
Als u op enig moment uw accountinformatie wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:

   • Contact met ons opnemen met behulp van de verstrekte contactgegevens.
   • Inloggen op de instellingen van uw account en uw gebruikersaccount bijwerken.

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze wettelijke voorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u meestal uw browser instellen om cookies te verwijderen en af te wijzen. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of af te wijzen, kan dit bepaalde functies of diensten van onze Services beïnvloeden. U kunt ook gerichte reclame van adverteerders op onze Services weigeren.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons een e-mail sturen op [email protected].

   1. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”) functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven dat u niet wilt dat gegevens over uw online browseactiviteiten worden gevolgd en verzameld. Op dit moment is er geen uniforme technologische standaard voor de herkenning en implementatie van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online gevolgd te worden. Als een standaard voor online volgen in de toekomst wordt aangenomen die we moeten volgen, zullen we u informeren over die praktijk in een herziene versie van deze privacyverklaring.

   1. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

Kort gezegd: Ja, als u in Californië woont, heeft u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

Sectie 1798.83 van het Californische Burgerlijk Wetboek, ook bekend als de “Shine The Light”-wet, staat onze gebruikers die in Californië wonen toe om ons eenmaal per jaar en kosteloos informatie te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die we aan derden hebben bekendgemaakt voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het voorgaande kalenderjaar. Als u in Californië woont en een dergelijk verzoek wilt indienen, stuur dan uw verzoek schriftelijk naar ons met behulp van de contactgegevens hieronder.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij de Services hebt, heeft u het recht om verwijdering te vragen van ongewenste gegevens die u openbaar op de Services plaatst. Om verwijdering van dergelijke gegevens te vragen, neemt u contact met ons op met behulp van de contactgegevens hieronder en omvat u het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Services, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of uitgebreid worden verwijderd uit al onze systemen (bijvoorbeeld back-ups, enz.).

Privacyverklaring van de CCPA
De California Code of Regulations definieert een “inwoner” als:

(1) elke persoon die zich in de staat Californië bevindt voor andere dan tijdelijke of voorbijgaande doeleinden en

(2) elke persoon die in de staat Californië is gedomicilieerd en zich buiten de staat Californië bevindt voor tijdelijke of voorbijgaande doeleinden

Alle andere personen worden gedefinieerd als “niet-inwoners”.

Als deze definitie van “inwoner” op u van toepassing is, moeten we bepaalde rechten en verplichtingen respecteren met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Welke categorieën persoonlijke informatie verzamelen we? We hebben de vol

gende categorieën persoonlijke informatie verzameld in de afgelopen twaalf (12) maanden:

Categorie Voorbeelden Verzameld
A. Identificatoren Contactgegevens, zoals echte naam, alias, postadres, telefoonnummer of mobiel nummer, unieke persoonlijke identificator, online identificator, internetprotocoladres, e-mailadres en accountnaam JA
B. Categorieën van persoonlijke informatie vermeld in de Californische klantendossiers wet Naam, contactgegevens, opleiding, werkgelegenheid, professionele achtergrond en financiële informatie JA
C. Beschermde classificatiekenmerken onder Californische of federale wet Geslacht en geboortedatum NEE
D. Commerciële informatie Informatie over transacties, aankoopgeschiedenis, financiële details en betaalinformatie JA
E. Biometrische informatie Vingerafdrukken en stem NEE
F. Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, online gedrag, interessegegevens en interacties met onze website, applicaties, systemen en advertenties en andere websites, enz. JA
G. Geolocatiegegevens Apparaatlocatie NEE
H. Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie Beelden en audio, video of oproepopnames gemaakt als onderdeel van onze zakelijke activiteiten NEE
I. Professionele of werkgerelateerde informatie Zakelijke contactgegevens om onze diensten op bedrijfsniveau te bieden of functietitel, professionele achtergrond en professionele kwalificaties als u solliciteert voor een baan bij ons NEE
J. Onderwijsinformatie Studentendossiers en directory-informatie NEE
K. Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonlijke informatie Gevolgtrekkingen getrokken uit een van de verzamelde persoonlijke informatie hierboven om een profiel of samenvatting te maken over, bijvoorbeeld, iemands voorkeuren en kenmerken NEE
L. Gevoelige persoonlijke informatie NEE

 

We zullen de verzamelde persoonlijke informatie gebruiken en bewaren zoals nodig om de Diensten te leveren of voor:

   • Categorie A – Zolang de gebruiker een account bij ons heeft
   • Categorie B – Zolang de gebruiker een account bij ons heeft
   • Categorie D – Zolang de gebruiker een account bij ons heeft
   • Categorie F – 6 maanden

We kunnen ook andere persoonlijke informatie verzamelen buiten deze categorieën in gevallen waarin u persoonlijk, online, telefonisch of per post met ons in contact komt in de context van:

   • Hulp krijgen via onze klantenservicekanalen;
   • Deelname aan klantenonderzoeken of wedstrijden; en
   • Facilitering bij het leveren van onze Diensten en om te reageren op uw verzoeken.

Hoe gebruiken en delen we uw persoonlijke informatie?
U kunt meer informatie vinden over onze praktijken voor het verzamelen en delen van gegevens in deze privacyverklaring.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op [email protected], door te bezoeken https://tcche.nl/contact/, of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document.

Als u een geautoriseerde agent gebruikt om uw recht op intrekking uit te oefenen, kunnen we een verzoek weigeren als de geautoriseerde agent geen bewijs levert dat hij geldig is gemachtigd om namens u te handelen.

Zullen uw gegevens met iemand anders gedeeld worden?
We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze dienstverleners onder een schriftelijke overeenkomst tussen ons en elke dienstverlener. Elke dienstverlener is een winstbeogende entiteit die de informatie namens ons verwerkt, volgens dezelfde strikte privacyverplichtingen voorgeschreven door de CCPA.

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als een “verkoop” van uw persoonlijke informatie.

TCCHE LTD heeft in de afgelopen twaalf (12) maanden geen persoonlijke informatie bekendgemaakt, verkocht of gedeeld met derden voor zakelijke of commerciële doeleinden. TCCHE LTD zal in de toekomst geen persoonlijke informatie van websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten verkopen of delen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
Recht om gegevens te wissen — Verzoek om verwijdering
U kunt om verwijdering van uw persoonlijke informatie vragen. Als u ons vraagt om uw persoonlijke informatie te verwijderen, zullen we aan uw verzoek voldoen en uw persoonlijke informatie verwijderen, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen die door de wet worden toegestaan, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening door een andere consument van zijn recht op vrijheid van meningsuiting, onze nalevingsvereisten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting of enige verwerking die nodig kan zijn om ons te beschermen tegen illegale activiteiten.

Recht om geïnformeerd te worden — Informatieverzoek
Afhankelijk van de omstandigheden heeft u het recht om te weten:

   • of we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken;
   • de categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen;
   • de doeleinden waarvoor de verzamelde persoonlijke informatie wordt gebruikt;
   • of we persoonlijke informatie verkopen of delen met derden;
   • de categorieën van persoonlijke informatie die we hebben verkocht, gedeeld of bekendgemaakt voor zakelijke doeleinden;
   • de categorieën van derden aan wie de persoonlijke informatie is verkocht, gedeeld of bekendgemaakt voor zakelijke doeleinden;
   • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen, verkopen of delen van persoonlijke informatie; en
   • de specifieke persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn we niet verplicht om geanonimiseerde informatie over consumenten te verstrekken of te verwijderen als reactie op een consumentenverzoek of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een consumentenverzoek te verifiëren.

Recht op non-discriminatie voor het uitoefenen van de privacyrechten van een consument
We zullen geen discriminatie tegen u uitoefenen als u uw privacyrechten uitoefent.

Recht om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige persoonlijke informatie te beperken
We verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie van consumenten.

Verificatieproces
Bij ontvangst van uw verzoek moeten we uw identiteit verifiëren om vast te stellen dat u dezelfde persoon bent over wie we de informatie in ons systeem hebben. Deze verificatie-inspanningen vereisen dat we u vragen om informatie te verstrekken zodat we deze kunnen matchen met de informatie die u ons eerder heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, afhankelijk van het type verzoek dat u indient, kunnen we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken zodat we de informatie die u verstrekt kunnen matchen met de informatie die we al in onze dossiers hebben, of we kunnen contact met u opnemen via een communicatiemethode (bijvoorbeeld telefoon of e-mail) die u ons al eerder heeft verstrekt. We kunnen ook andere verificatiemethoden gebruiken afhankelijk van de omstandigheden.

We zullen de persoonlijke informatie die in uw verzoek wordt verstrekt alleen gebruiken om uw identiteit of de autoriteit om het verzoek te doen te verifiëren. Waar mogelijk zullen we vermijden om u om extra informatie te vragen voor verificatiedoeleinden. Echter, als we uw identiteit niet kunnen verifiëren met de informatie die we al hebben, kunnen we u vragen om extra informatie te verstrekken voor de verificatie van uw identiteit en voor beveiligings- of fraudepreventiedoeleinden. We zullen deze extra informatie verwijderen zodra we klaar zijn met het verifiëren van u.

Andere privacyrechten

   • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie.
   • U kunt correctie van uw persoonlijke gegevens vragen als deze onjuist of niet meer relevant zijn, of vragen om de verwerking van de informatie te beperken.
   • U kunt een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek onder de CCPA in te dienen. Wij kunnen een verzoek van een gemachtigde weigeren die niet de bewijs levert dat hij geldig is gemachtigd om namens u te handelen in overeenstemming met de CCPA.
   • U kunt verzoeken om de toekomstige verkoop of het delen van uw persoonlijke informatie aan derden te weigeren. Na ontvangst van een verzoek tot uitschrijving zullen we dit zo spoedig mogelijk inwilligen, maar uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van indiening van het verzoek.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected], door te bezoeken https://tcche.nl/contact/, of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document. Als u een klacht heeft over hoe we uw gegevens behandelen, horen we graag van u.

   1. HEBBEN INWONERS VAN VIRGINIA SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

Kort samengevat: Ja, als u in Virginia woont, kunt u specifieke rechten hebben met betrekking tot de toegang en het gebruik van uw persoonlijke informatie.

Privacyverklaring van Virginia CDPA
Onder de Virginia Consumer Data Protection Act (CDPA):

“Consument” betekent een natuurlijke persoon die een inwoner is van het Gemenebest die uitsluitend handelt in een individuele of gezinscontext. Het omvat geen natuurlijke persoon die handelt in een commerciële of werkcontext.

“Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie die gerelateerd is aan of redelijkerwijs kan worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. “Persoonlijke gegevens” omvatten geen geanonimiseerde gegevens of openbaar toegankelijke informatie.

“Verkoop van persoonlijke gegevens” betekent de uitwisseling van persoonlijke gegevens voor monetaire tegenprestatie.

Als deze definitie van “consument” op u van toepassing is, moeten we bepaalde rechten en verplichtingen respecteren met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

De informatie die we over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken kan variëren afhankelijk van hoe u interactie heeft met TCCHE LTD en onze diensten.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

   • Recht om geïnformeerd te worden of we al dan niet uw persoonlijke gegevens verwerken
   • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens
   • Recht om onjuistheden in uw persoonlijke gegevens te corrigeren
   • Recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen
   • Recht om een kopie te verkrijgen van de persoonlijke gegevens die u eerder met ons heeft gedeeld
   • Recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te weigeren als deze worden gebruikt voor gerichte reclame, de verkoop van persoonlijke gegevens of profilering in verband met beslissingen die juridische of soortgelijke significante effecten produceren (“profilering”)

TCCHE SA heeft geen persoonlijke gegevens aan derden verkocht voor zakelijke of commerciële doeleinden. TCCHE LTD zal in de toekomst geen persoonlijke gegevens van websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten verkopen.

Uw rechten uitoefenen onder de Virginia CDPA
U kunt meer informatie vinden over onze praktijken voor het verzamelen en delen van gegevens in deze privacyverklaring.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op [email protected], door te bezoeken https://tcche.nl/contact/, of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document.

Als u een gemachtigde agent gebruikt om uw rechten uit te oefenen, kunnen we een verzoek weigeren als de gemachtigde agent geen bewijs levert dat hij geldig is gemachtigd om namens u te handelen.

Verificatieproces
We kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken die redelijkerwijs nodig is om uw verzoek en dat van uw consument te verifiëren. Als u de aanvraag indient via een gemachtigde agent, kunnen we aanvullende informatie nodig hebben om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek verwerken.

Na ontvangst van uw verzoek zullen we zonder onnodige vertraging reageren, maar in ieder geval binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst. De reactietermijn kan eenmaal worden verlengd met vijfenveertig (45) extra dagen wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is. We zullen u informeren over een dergelijke verlenging binnen de initiële reactietermijn van 45 dagen, evenals over de reden van de verlenging.

Recht op beroep
Als we weigeren aan uw verzoek te voldoen, zullen we u informeren over ons besluit en de redenering erachter. Als u beroep wilt aantekenen tegen onze beslissing, stuur ons dan een e-mail op [email protected]. Binnen zestig (60) dagen na ontvangst van een beroep zullen we u schriftelijk informeren over elke actie die is ondernomen of niet in reactie op het beroep, inclusief een schriftelijke uitleg van de redenen voor de beslissingen. Als uw beroep wordt afgewezen, kunt u contact opnemen met de procureur-generaal om een klacht in te dienen.

 

   1. VOEREN WIJ UPDATES UIT VAN DEZE KENNISGEVING?

Kort samengevat: Ja, we zullen deze kennisgeving bijwerken indien nodig om te blijven voldoen aan relevante wetten.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangegeven door een bijgewerkte revisiedatum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u daarvan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een melding te sturen. We moedigen u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

 

   1. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO), Rose CASSEUS, via e-mail op [email protected], telefonisch op +44 (0) 203 239 0773, of per post op:

TCCHE LTD
Rose CASSEUS
Unit 104 van 1 Riverbank Business Park
Dye House Lane
LONDEN E3 2 TO
Verenigd Koninkrijk

   1. HOE KUNT U UW GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN RAADPLEGEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Afhankelijk van de wetten van uw land, kunt u het recht hebben om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, deze ineformatie te wijzigen of te verwijderen. Om uw persoonlijke informatie te raadplegen, bij te werken of te verwijderen, bezoek: https://tcche.nl/contact/.

Winkelen

Mand

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Terug naar winkel