Skip to main content

DISCLAIMER

Laatst bijgewerkt op 30 maart 2023

DISCLAIMER VAN DE WEBSITE
De informatie verstrekt door TCCHE LTD (“wij”, “ons” of “onze”) op https://tcche.nl (de “Site”) is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de Site wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de Site. WIJ ZULLEN IN GEEN GEVAL JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE VERSTREKT OP DE SITE. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS GEHEEL OP EIGEN RISICO.

PROFESSIONELE DISCLAIMER
De Site was bedoeld om hulpmiddelen en technieken te bieden voor persoonlijke spirituele groei. Het is niet bedoeld om medische aandoeningen te diagnosticeren of te behandelen. De informatie wordt alleen verstrekt voor algemene informatiedoeleinden en educatie en is geen vervanging voor professioneel advies. Daarom raden wij u aan om, voordat u actie onderneemt op basis van dergelijke informatie, de juiste professionals te raadplegen. Wij verstrekken geen enkel soort gezondheidsadvies. HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS GEHEEL OP EIGEN RISICO.

DISCLAIMER VOOR GETUIGENISSEN
De Site kan getuigenissen bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de daadwerkelijke ervaringen en meningen van dergelijke gebruikers. Echter, de ervaringen zijn persoonlijk voor die specifieke gebruikers en zijn niet noodzakelijkerwijs representatief voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. Wij beweren niet, en u mag niet aannemen, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VARIËREN.

De getuigenissen op de Site worden ingediend in verschillende vormen zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons beoordeeld voordat ze worden gepubliceerd. Ze verschijnen tekstueel op de Site zoals ze zijn gegeven door de gebruikers, behalve voor de correctie van grammaticale of typografische fouten. Sommige getuigenissen kunnen zijn ingekort om beknopt te zijn wanneer het volledige getuigenis irrelevante buitenlandse informatie bevatte die niet relevant was voor het algemene publiek.

De meningen en meningen vervat in de getuigenissen behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze meningen en meningen. Wij zijn niet gelieerd aan gebruikers die getuigenissen verstrekken, en gebruikers worden niet betaald of anderszins gecompenseerd voor hun getuigenissen.

Winkelen

Mand

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Terug naar winkel