Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Laatst bijgewerkt op 30 maart 2023

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt.

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vertellen u de voorwaarden voor het gebruik van onze website www.tcche.fr (onze site), of u nu een gast of een geregistreerde gebruiker bent. Het gebruik van onze site omvat toegang krijgen tot, browsen, of registreren om onze site te gebruiken.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zullen zijn op uw gebruik van onze site. We raden u aan een kopie af te drukken voor toekomstige referentie.

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt om u eraan te houden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

ANDERE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN
Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

  • Ons Privacybeleid (https://tcche.nl/privacybeleid), waarin wordt uiteengezet op welke manieren we persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, of die u ons verstrekt, verwerken. Door onze site te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens nauwkeurig zijn.
  • Onze Algemene Voorwaarden (https://tcche.nl/verkoopvoorwaarden), waarin de “Ticket Aankoopvoorwaarden” worden uiteengezet met betrekking tot diensten die op onze website zijn gekocht.
  • Ons Acceptabel Gebruiksbeleid (https://tcche.nl/acceptabel-gebruiksbeleid), dat de toegestane en verboden gebruik van onze site uiteenzet. Wanneer u onze site gebruikt, moet u zich houden aan dit acceptabel gebruik beleid.
  • Ons Cookiebeleid (https://tcche.nl/cookiebeleid), dat informatie over cookies op onze site bevat.

INFORMATIE OVER ONS

www.tcche.org is een site die wordt beheerd door tcche Limited (“Wij”). Wij zijn een in Engeland en Wales geregistreerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder bedrijfsnummer 08223171 en hebben ons hoofdkantoor op Unit 104, 1 Riverbank Business Park, Dye House Lane, Londen, E3 2TO.

Ons voornaamste handelsadres is Unit 104, 1 Riverbank Business Park, Dye House Lane, Londen, E3 2TO.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN
Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. Controleer deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

WIJZIGINGEN AAN ONZE SITE
Wij kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat een deel van de inhoud op onze site op een bepaald moment verouderd kan zijn, en wij zijn niet verplicht om deze bij te werken.

Wij garanderen niet dat onze site, of enige inhoud daarvan, vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

TOEGANG TOT ONZE SITE
Onze site is gratis toegankelijk.

Wij garanderen niet dat onze site, of enige inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Wij kunnen de toegang tot onze site opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke voorzieningen om toegang te krijgen tot onze site.

U bent ook verantwoordelijk voor het ervoor zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en bepalingen, en dat zij zich daaraan houden.

UW ACCOUNT EN WACHTWOORD
Als u ervoor kiest, of u wordt voorzien van, een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag het niet aan derden bekendmaken.

Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, hetzij door u gekozen of door ons toegewezen, op elk moment uit te schakelen, als u naar ons redelijk oordeel niet heeft voldaan aan enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons snel op de hoogte stellen via [email protected].

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en het materiaal dat erop gepubliceerd is. Deze werken zijn beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld.

Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen afbeeldingen, foto’s, video’s, audio-opnamen of grafieken los van de begeleidende tekst wijzigen of gebruiken.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, stopt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u heeft gemaakt retourneren of vernietigen.

GEEN BEROEP OP INFORMATIE
De inhoud van onze site wordt alleen voor algemene informatiedoeleinden verstrekt. Het is niet bedoeld als advies waarop u zou moeten vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt of afziet van actie op basis van de inhoud van onze site.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, maken we geen verklaringen, garanties of waarborgen, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze site nauwkeurig, volledig of actueel is.

BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID
Wij zullen jegens geen enkele gebruiker aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, voortvloeiend uit of in verband met:

  • het gebruik van of het onvermogen om onze site te gebruiken; Of
  • het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud weergegeven op onze site.

Als u een professionele gebruiker bent, let dan op dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zullen zijn voor:

  • het verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
  • het verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie.

Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, een gedistribueerde denial-of-service aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of uw downloaden van enige inhoud op de site, of op enige website gelinkt aan deze.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites gelinkt op onze site. Deze links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze.

Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zullen van toepassing zijn op de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van enige dienst voor uw gebruik, die zal worden uiteengezet in onze algemene voorwaarden voor dienstverlening (www.tcche.fr/termes-et-conditions-de-vente)

VIRUSSEN
Wij garanderen niet dat onze site veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval. Door deze bepaling te overtreden, zou u een strafbaar feit plegen onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden.

LINK NAAR ONZE SITE
U mag een link maken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en wettelijk is en onze reputatie niet schaadt of er voordeel uit haalt.

U mag geen link leggen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar die niet bestaat. U mag geen link naar onze site leggen op een website die niet van u is. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder kennisgeving in te trekken.

De website waarnaar u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in ons acceptabel gebruik beleid (https://tcche.nl/acceptabel-gebruiksbeleid/).

Als u de inhoud van onze site anders wilt gebruiken dan hierboven aangegeven, neem dan contact op via [email protected].

LINKS EN MIDDELEN VAN DERDEN OP ONZE SITE
Wanneer onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links alleen voor uw informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

TOEPASSELIJK RECHT
Als u een consument bent, let dan op dat deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun vorming, worden beheerst door Engels recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben. Echter, als u een inwoner bent van Noord-Ierland, kunt u ook procedures in Noord-Ierland aanhangig maken, en als u een

inwoner van Schotland bent, kunt u ook procedures in Schotland aanhangig maken.

CONTACTEER ONS
Om contact met ons op te nemen, stuur een email naar [email protected].
Bedankt voor uw bezoek aan onze site.

Winkelen

Mand

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Terug naar winkel