Skip to main content

Acceptabel Gebruiksbeleid

Laatst bijgewerkt op 30 maart 2023

Gelieve dit beleid zorgvuldig te lezen, dat van toepassing is op:

(a) alle gebruik van onze Diensten (zoals gedefinieerd in de ‘Juridische voorwaarden’) en

(b) alle vormen, materialen, toestemmingshulpmiddelen, feedback, posts en alle andere inhoud die beschikbaar is op de Diensten (‘Inhoud‘)

WIE WIJ ZIJN

Wij zijn TCCHE LTD (‘Bedrijf‘, ‘ons‘, ‘wij‘, of ‘onze‘) een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd bedrijf, gevestigd op Unit 104 van 1 Riverbank Business Park, Dye House Lane, LONDEN E3 2TB. Wij beheren de website https://tcche.nl (de ‘Site‘), evenals alle andere gerelateerde producten en diensten die naar dit Beleid verwijzen (gezamenlijk de ‘Diensten‘).  

GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Wanneer u de Diensten gebruikt, garandeert u dat u dit Beleid en alle toepasselijke wetten zult naleven. 

U erkent ook dat u niet mag: 

 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de Diensten ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of gids te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons. 
 • Ongeautoriseerd gebruik maken van de Diensten, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mails te versturen, of het aanmaken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen. 
 • Beveiligingsfuncties van de Diensten omzeilen, uitschakelen of op andere wijze interfereren, inclusief functies die het gebruik of de kopie van enige Inhoud voorkomen of beperken, of die beperkingen opleggen aan het gebruik van de Diensten en/of de Inhoud daarin. 
 • Zich bezighouden met ongeautoriseerde framing of linken naar de Diensten. 
 • Ons en andere gebruikers misleiden, bedriegen of op een dwaalspoor brengen, in het bijzonder in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te verkrijgen. 
 • Onjuist gebruik maken van onze Diensten, inclusief onze ondersteuningsdiensten, of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen. 
 • Zich bezighouden met geautomatiseerd gebruik van de Diensten, zoals het versturen van commentaren of berichten met behulp van scripts, of hetgebruik van data-extractietools, robots of andere soortgelijke data-verzamel- en extractietools. 
 • Interfereren met, verstoren van, of een buitensporige belasting veroorzaken op de Diensten of de netwerken waarmee de Diensten zijn verbonden. 
 • Pogingen doen om zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken. 
 • Alle informatie verkregen uit de Diensten gebruiken om te pesten, misbruiken of schade toe te brengen aan een ander persoon. 
 • De Diensten gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of de Diensten en/of de Inhoud te gebruiken voor winstgevende of commerciële doeleinden. 
 • Ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van enige software die een onderdeel vormt van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • Pogingen ondernemen om enige maatregelen van de Diensten te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Diensten of een deel van de Diensten te voorkomen of te beperken.
 • Onze medewerkers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Diensten lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • Verwijderen van auteursrechtelijke kennisgevingen of andere eigendomsrechten van de Inhoud.
 • Kopiëren of aanpassen van de software van de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript, of enige andere code.
 • Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spam (voortdurend posten van herhaalde tekst), dat interfereert met het ononderbroken gebruik en genot van de Diensten door enig partij, of dat wijzigt, belemmert, verstoort, verandert of interfereert met het gebruik, de functies, de functies, de werking of het onderhoud van de Diensten.
 • Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) van enig materiaal dat fungeert als een passief of actief informatie-verzamelend of -transmissiemechanisme, inclusief maar niet beperkt tot, clear graphics interchange formats (“gifs”), 1×1 pixels, web beacons, cookies, of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als ‘spyware’ of ‘passieve verzamelmechanismen’ of ‘pcm’).
 • Behalve als resultaat van standaard gebruik van zoekmachines of internetbrowsers, gebruiken, lanceren, ontwikkelen of distribueren van enig geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot, enige spin, robot, cheat utility, scraper, of offline reader die toegang krijgt tot de Diensten, of het gebruik of lanceren van enige ongeautoriseerde script of andere software.
 • Ons en/of de Diensten op enigerlei wijze in diskrediet brengen, beschadigen of benadelen, naar onze mening.
 • De Diensten gebruiken op een manier die in strijd is met enige toepasselijke wetten of regelgevingen.
 • Een aankoopagent of inkoopagent gebruiken om aankopen te doen via de Diensten.
 • Uw profiel verkopen of op enige andere wijze overdragen.

Als u zich abonneert op onze Diensten, begrijpt, erkent en stemt u ermee in dat u niet, zonder uitdrukkelijke toestemming:

 • Deelnemen aan enig gebruik, inclusief het wijzigen, kopiëren, herverdelen, publiceren, weergeven, uitvoeren of uitzenden, van enig deel van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door dit Beleid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TCCHE LTD, die TCCHE LTD naar eigen en absolute discretie kan verlenen of weigeren.
 • De broncode of algoritmen van de Diensten of enig deel daarvan reconstrueren of proberen te ontdekken, op enigerlei wijze.
 • De Diensten beschikbaar stellen of op enige andere wijze toegankelijk maken voor derden.
 • Gegevens onderscheppen die niet voor u bestemd zijn.
 • Gegevens van een gebruiker, of enig ander materiaal, software of informatie met betrekking tot een andere persoon of entiteit beschadigen, onthullen of op enige andere wijze wijzigen.
GEVOLGEN BIJ OVERTREDING VAN DIT BELEID

De gevolgen van een overtreding van ons Beleid zullen variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding en de geschiedenis van de gebruiker met de Diensten, bijvoorbeeld:
In sommige gevallen kunnen we u een waarschuwing geven, echter, als uw overtreding ernstig is of als u doorgaat met het overtreden van onze Juridische Voorwaarden en dit Beleid, hebben we het recht om uw toegang tot onze Diensten op te schorten of te beëindigen en, indien van toepassing, uw account te deactiveren. We kunnen ook de bevoegde autoriteiten informeren of juridische stappen tegen u ondernemen wanneer we geloven dat er een reëel risico is voor een persoon of een bedreiging voor de openbare veiligheid.

We sluiten onze aansprakelijkheid uit voor alle acties die we kunnen ondernemen als reactie op een van uw overtredingen van dit Beleid.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

Als u verdere vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via: 

E-mail: [email protected] 

Online contactformulier: https://tcche.nl/contact/ 

Winkelen

Mand

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Terug naar winkel